EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
О. М. Галицький

Назад

УДК: 631.162:633

О. М. Галицький

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

Здійснено оцінку сучасного стану ведення обліку витрат і виходу зернових культур, зокрема первинного. Особлива увага приділяється розкриттю ролі первинного обліку в формуванні інформаційного масиву для прийняття виваженого управлінського рішення. Запропоновано шляхи з удосконалення первинного обліку витрат і виходу зернових культур.

A. Galich

WAYS OF PERFECTION OF THE ACCOUNTING OF GRAIN CROPS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

Estimation of the present state of the accounting of costs and output of grain crops, in particular primary. Special attention is paid to consideration of the role of the primary account in the formation of the information array to make an informed management decisions. The ways of improvement of primary accounting of costs and output of grain crops.

№ 21 2013, стор. 46 - 51

Кількість переглядів: 980

Відомості про авторів

О. М. Галицький

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Одеський державний аграрний університет

A. Galich

Cand. Econ. Sci., associate Professor, Department of accounting and audit, Odessa state agrarian University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.