EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
А. В. Череп, О. О. Коробов

Назад

УДК: 330.322.3

А. В. Череп, О. О. Коробов

СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

Сьогодні, незважаючи на значні ризики ведення бізнесу в аграрному секторі України і значний регуляторний тиск, все ж таки є підстави говорити про те, що вигоди в агробізнесі перевищують можливі витрати, пов'язані з цими ризиками. Зростаючий попит на продовольчу продукцію в світі не дає українському агропромисловому комплексу (далі АПК) вибору — ми повинні розвиватися і заробляти на цьому.

A. Cherep, A. Korobov

CREATING AN ENABLING ENVIRONMENT FOR INVESTMENT AND ECONOMIC ACTIVITY IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

Summary

Nowadays, despite the significant risks of doing business in the agricultural sector of Ukraine and considerable regulatory pressure, there is the reason to say that the benefits exceed the potential in agribusiness costs associated with these risks. The growing demand for food products in the world makes Ukrainian agricultural complex (the APC) the choice — we have to grow and earn a point.

№ 20 2013, стор. 32 - 39

Кількість переглядів: 759

Відомості про авторів

А. В. Череп

д. е. н., професор, Академік академії економічних наук України, декан економічного факультету, Запорізький національний університет

A. Cherep

Ph.D., Professor, Academician of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Dean of the Faculty of Economics, Zaporizhzhahuan National University


О. О. Коробов

студент 4 курсу Запорізького національного університету, спецальність "Фінанси і кредит"

A. Korobov

4th year student of Zaporizhzhahuan National University, specialty "Finance and Credit"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.