EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕСУРСНО-ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗБУДОВИ І ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА НАБЛИЖЕННЯ ДО СТАНДАРТІВ ЄС
О. О. Демешок, І. В. Драган, В. В. Микитенко

Назад

УДК: 338. 45

О. О. Демешок, І. В. Драган, В. В. Микитенко

РЕСУРСНО-ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗБУДОВИ І ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА НАБЛИЖЕННЯ ДО СТАНДАРТІВ ЄС

Анотація

У статті запропоновано методику запровадження у практику господарювання еколого-економічного моніторингу в державі шляхом ідентифікації об'єктивних еколого-економічних вимірів функціонування національного господарства.

О. Demeshok, I. Dragan, V. Mukutenko

RESOURCE AND FUNCTIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC MONITORING OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND APPROACH TO EUROPEAN UNION

Summary

In the article presents the methods and implementation in practice of managing environmental and economic monitoring in the country by identifying objective environmental and economic dimensions of a national economy.

№ 20 2013, стор. 3 - 8

Кількість переглядів: 630

Відомості про авторів

О. О. Демешок

к. е. н., докторант, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

О. Demeshok

PhD in Economics (Candidate of Sciences), State Institution "Institute economics of natural resources and sustainable development of the NAS of Ukraine", Kyiv


І. В. Драган

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

I. Dragan

PhD in Economics (Candidate of Sciences), State Institution "Institute economics of natural resources and sustainable development of the NAS of Ukraine", Kyiv


В. В. Микитенко

д. е. н., професор, головний науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

V. Mukutenko

Doctor of Economics, professor, State Institution "Institute economics of natural resources and sustainable development of the NAS of Ukraine", Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.