EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИРОБНИЧІ МОЖЛИВОСТІ ГАЛУЗЕВОЇ ТЕОРІЇ "ГЕОМЕТРИЧНА ЕКОНОМЕТРИКА" ЩОДО КЛАСУ ЛОГІСТИЧНИХ ЗАДАЧ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
В. І. Анін, П. М. Куліков, О. А. Бондар

Назад

УДК: 63.005.658

В. І. Анін, П. М. Куліков, О. А. Бондар

ВИРОБНИЧІ МОЖЛИВОСТІ ГАЛУЗЕВОЇ ТЕОРІЇ "ГЕОМЕТРИЧНА ЕКОНОМЕТРИКА" ЩОДО КЛАСУ ЛОГІСТИЧНИХ ЗАДАЧ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Анотація

У статті розглядається логістика як складова економічної системи. Доводиться необхідність та доцільність вирішення складних економічних задач логістичного типу в рамках галузевої теорії "геометрична економетрика" через розробку моделей відповідного типу та змісту.

V. Anin, P. Kulikov, H. Bondar

PRODUCTIVE POSSIBILITIES OF BRANCH THEORY "GEOMETRICAL ECONOMETRICS'" IN RELATION TO CLASS OF LOGISTIC TASKS OF ECONOMIC SYSTEMS

Summary

The logistic as constituent of the economic system is examined in the article. A necessity and expediency of decision of intricate economic problems of logistic type are proved within the framework of branch theory "geometrical эконометрика" through development of models of corresponding type and maintenance.

№ 19 2013, стор. 33 - 37

Кількість переглядів: 959

Відомості про авторів

В. І. Анін

д. е. н., професор, Київський національний університет будівництва і архітектури

V. Anin

doctor of economic sciences, professor, Kyiv national university of constitutions and architecture


П. М. Куліков

д. е. н., професор, Київський національний університет будівництва і архітектури

P. Kulikov

doctor of economic sciences, professor, Kyiv national university of constitutions and architecture


О. А. Бондар

д. е. н., доцент, Київський національний університет будівництва і архітектури

H. Bondar

doctor of economic sciences, associate professor, Kyiv national university of constitutions and architecture

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.