EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ПЛАНУВАННЯ ТА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗРОШЕННЯМ НА ЛОКАЛЬНОМУ РІВНІ ГОСПОДАРСТВ
С. В. Коковіхін, Н. С. Танклевська, Н. В. Кириченко

Назад

УДК: 631.6:330.3:332.3:330.341.1:519.688

С. В. Коковіхін, Н. С. Танклевська, Н. В. Кириченко

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ПЛАНУВАННЯ ТА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗРОШЕННЯМ НА ЛОКАЛЬНОМУ РІВНІ ГОСПОДАРСТВ

Анотація

У статті теоретично та науково-практично обгрунтовано наукові підходи до розробки інноваційних методів планування та оперативного управління зрошенням на локальному рівні господарств. Запропоновано використання розробленого програмно-інформаційного комплексу "Іригація", який забезпечить високу точність розрахунків вмісту запасів вологи в активному шарі грунту, простоту у використанні та невисоку вартість. Встановлено, що використання даного програмного продукту в практичних умовах дозволить формувати оптимальний поливний режим, заощадити воду, енергоносії, технічні засоби, трудові ресурси, сприятиме підвищенню врожаю та покращенню його якості, зростанню економічної ефективності й екологічної безпеки землеробства на зрошуваних землях півдня України.

S. Kokovihin, N. Tanklevska, N. Kirichenko

SCIENTIFIC APPROACHES TO DEVELOP INNOVATIVE METHODS OF PLANNING AND OPERATIONAL MANAGEMENT OF IRRIGATION LOCALLY FARMS

Summary

In the article theoretically and practically grounded research and scientific approaches to develop innovative planning and operational management of irrigation farms at the local level. Proposed use of the developed software and information systems "Irrigation", which provides highly accurate calculations of a moisture content in the active layer of the soil, ease of use and low cost. Established that the use of this software in practical terms will generate optimal irrigation regime save water , energy, equipment, manpower, will increase the yield and improve its quality, increase economic efficiency and environmental safety of farming on irrigated land South of Ukraine.

№ 19 2013, стор. 26 - 32

Кількість переглядів: 1056

Відомості про авторів

С. В. Коковіхін

д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри організації виробництва і агробізнесу, Херсонський державний аграрний університет

S. Kokovihin

doctor of agricultural sciences, professor, head of department of production and agribusiness, Kherson State Agrarian University


Н. С. Танклевська

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, Херсонський державний аграрний університет

N. Tanklevska

doctor of Economics, Professor, head of department of Finance, Kherson State Agrarian University


Н. В. Кириченко

аспірант, Херсонський державний аграрний університет

N. Kirichenko

a graduate student, Kherson State Agrarian University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.