EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ ЦІНОВОГО МЕХАНІЗМУ НА РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
А. Ю. Семенова

Назад

УДК: 338.439.5: 338.5

А. Ю. Семенова

ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ ЦІНОВОГО МЕХАНІЗМУ НА РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Анотація

Обгрунтовано необхідність державного регулювання цін на продукцію сільського господарства, систематизовано особливості дії цінового механізму в сільському господарстві України. Проаналізовано тенденції зміни середніх реалізаційних цін сільськогосподарської продукції порівняно з мінімальними закупівельними цінами встановленими законодавством. Розраховано коефіцієнт цінової еластичності по окремих видах продукції, зроблено припущення про можливість прогнозування на цій основі майбутньої кон'юнктури ринку. Розроблено пропозиції щодо державного впливу на ціновий механізм на ринку сільськогосподарської продукції з одночасним вільним ціноутворенням.

A. Semenova

FEATURES OF THE PRICE MECHANISM ON AGRICULTURAL MARKET

Summary

The necessity of state regulation of prices for agricultural products is reasoned, features of price mechanism in agriculture in Ukraine are systematized. Trends in the average selling price of agricultural products compared with the minimum purchase prices set by law are analyzed. The coefficient of price elasticity on separate types of production is calculated, the assumption of possibility of future market condition forecasting on this basis is made. Offers of rather state influence on price mechanism in the market of agricultural production with simultaneous free pricing are developed.

№ 18 2013, стор. 40 - 45

Кількість переглядів: 364

Відомості про авторів

А. Ю. Семенова

аспірант, Полтавська державна аграрна академія

A. Semenova

graduate student, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.