EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК КОНТРАКТНОГО ПРОЦЕСУ ЯК УМОВА МОТИВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Ю. В. Біляк

Назад

УДК: 347.191.11:65.012.32 (045)

Ю. В. Біляк

РОЗВИТОК КОНТРАКТНОГО ПРОЦЕСУ ЯК УМОВА МОТИВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Анотація

Досліджені передумови опортуністичної поведінки індивідів у процесі здійснення трансакцій, виявлені форми опортуністичної поведінки менеджера; розглянуті основні параметри контрактів; проаналізовані чотири базові моделі теорії контрактів, розкриті взаємозв'язки між контрактною загрозою, формою опортунізму і механізмом обмеження опортунізму.

Y. Biliak

CONTRACTUAL PROCESS DEVELOPMENT — MANAGEMENT AS A CONDITION MOTIVATIONAL

Summary

Study background opportunistic behavior of individuals in the process of transactions identified forms of opportunistic behavior of managers, the basic options contracts; analyzed four basic models of the theory of contracts disclosed the relationship between contractual risk form of opportunism and mechanism limiting opportunism.

№ 17 2013, стор. 31 - 37

Кількість переглядів: 972

Відомості про авторів

Ю. В. Біляк

к. е. н., ст. викладач кафедри менеджменту ім. Й. Завадського, НУБіП

Y. Biliak

PhD, Senior Lecturer Department of Management, NUBiP

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.