EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТРУМЕНТІВ ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО СПРИЯЄ ПАРНИКОВОПОГЛИНАЮЧІЙ СПРОМОЖНОСТІ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ
У. П. Бабкевич

Назад

УДК: 630*9(332. 3)

У. П. Бабкевич

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТРУМЕНТІВ ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО СПРИЯЄ ПАРНИКОВОПОГЛИНАЮЧІЙ СПРОМОЖНОСТІ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ

Анотація

Розглянуто значення лісових екосистем у протистоянні деструктивним наслідкам глобальної зміни клімату. Запропонована система інструментів лісової політики щодо покращення здатності лісових екосистем поглинати парникові гази. Подана коротка характеристика та обгрунтовано доцільність наведених інструментів.

U. Babkevych

THEORETICAL JUSTIFICATION OF FOREST POLICY INSTRUMENTS TO STIMULATE INDUSTRIAL AND ECONOMIC ACTIVITY THAT CONTRIBUTES CAPACITY OF FOREST ECOSYSTEMS TO ABSORB GREENHOUSE GASES

Summary

The role of forest ecosystems in confronting of destructive effects of global climate change was shown. The system of forest policy instruments to improve the ability of forest ecosystems to absorb greenhouse gases was proposed. A brief description and the expediency of these instruments were done in the article.

№ 16 2013, стор. 64 - 71

Кількість переглядів: 721

Відомості про авторів

У. П. Бабкевич

аспірант кафедри економіки і менеджменту лісових підприємств, Національний лісотехнічний університет України, головний спеціаліст відділу інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції у Львівській області

U. Babkevych

Postgraduate student of economics and management of forest enterprises department, National Forestry University of Ukraine, Chief Specialist of the instrumental and laboratory control department, State Environmental Inspectorate in Lviv region

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.