EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ "ВЛАСНІСТЬ"
Ю. Я. Лузан, Н. П. Стецюра

Назад

УДК: 330.111.62.001.11 "71"

Ю. Я. Лузан, Н. П. Стецюра

ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ "ВЛАСНІСТЬ"

Анотація

У статті висвітлено теоретичне поняття категорії "власність", наведено погляди визначних вчених-економістів на сутність понять "право власності" та "відносини власності". Розкрито трансформацію права власності в процесі еволюційного розвитку. Охарактеризовано різні підходи до аналізу відносин власності в різні епохи розвитку економічної науки.

Yu Luzan, N. Stetsyura

EVOLUTION OF THE CONCEPT OF "PROPERTY"

Summary

The article deals theoretical concept category "property" are outstanding views of economists on essence the concepts of "ownership" and "property relations". Reveals the transformation of ownership in the process of evolution. Characterize different approaches to the analysis of property relations in different periods of development economics.

№ 16 2013, стор. 29 - 34

Кількість переглядів: 1013

Відомості про авторів

Ю. Я. Лузан

д. е. н., доцент, Національний Науковий Центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

Yu Luzan

PhD, Associate Professor, National Science Center "Institute of Agrarian Economics", Kyiv


Н. П. Стецюра

аспірант, Національний Науковий Центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

N. Stetsyura

graduate student, National Science Center "Institute of Agrarian Economics", Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.