EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
В. П. Заремба

Назад

УДК: [005:339.138]:658

В. П. Заремба

КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті запропоновано концептуальний підхід до організації маркетингового управління діяльністю підприємств. Визначено складові концептуального підходу до організації маркетингового управління діяльністю підприємств: умови, об'єкт, предмет, принципи, категорії, методи, інструментарій, критерії, стратегії та механізми організації маркетингового управління.

V. P. Zaremba

THE CONCEPT OF THE MARKETING MANAGEMENT ORGANIZATION FOR ENTERPRISES

Summary

The article offers the conceptual approach to the marketing management organization for enterprises. The components of a conceptual approach to the marketing management organization for enterprises: conditions, object, subject, principles, categories, methods, tools, criteria, strategies and mechanisms of the marketing management organization are identified.

№ 14 2013, стор. 47 - 50

Кількість переглядів: 1102

Відомості про авторів

В. П. Заремба

аспірант кафедри маркетингового менеджменту, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

V. P. Zaremba

Postgraduate Student, Donetsk National University of Economics and Trade named by Mykhaylo Tugan-Baranovsky, Donetsk

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.