EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ В РЕАЛЬНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
Г. В. Ортіна

Назад

УДК: 338.45

Г. В. Ортіна

ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ В РЕАЛЬНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті запропоновано антикризові механізми в реальному секторі економіки розглядати як сукупність важелів, методів та інструментів, що забезпечують досягнення балансу соціальної, економічної, екологічної і інституційної складових стійкого розвитку. Встановлено, що при розробці антикризової стратегії розвитку промисловості ключові параметри визначаються технологічним, кадровим і фінансовим потенціалом, які відображають сукупність необхідних ресурсів для подолання існуючого дисбалансу.

G. V. Ortina

APPROACHES TO DEVELOPING ANTI-CRISIS STRATEGY IN THE REAL ECONOMY

Summary

In the article the mechanisms of crisis in the real economy considered as a set of instruments, techniques and tools that provide a balance of social, economic, environmental and institutional components of sustainable development. Found that the development of anti-crisis strategy of industrial development parameters are determined by technological, human and financial potential, reflecting the totality of the necessary resources to address existing imbalances.

№ 14 2013, стор. 34 - 38

Кількість переглядів: 582

Відомості про авторів

Г. В. Ортіна

докторант, Академія фінансового управління Міністерства фінансів України

G. V. Ortina

doctoral student, Academy of Financial Management Ministry of Finance of Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.