EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
С. В. Коковіхін, Н. С. Танклевська, Н. В. Кириченко

Назад

УДК: 581.4:633.635:631.6(477.72): 330.341.1: 330.3: 332.3

С. В. Коковіхін, Н. С. Танклевська, Н. В. Кириченко

ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджується та аналізується сучасний стан зрошуваного землеробства в умовах Півдня України. Запропоновано інноваційні напрями розвитку сучасного зрошуваного землеробства та новітні підходи до організації штучного зволоження, планування та оперативного управління режимами зрошення, здійснено пошук нових економічно й екологічно обгрунтованих способів поливу, оптимізації технологій вирощування с.-г. культур на поливних землях.

S. V. Kokovihin, N. S. Tanklevska, N. V. Kirichenko

INNOVATIVE APPROACHES TO DEVELOPMENT OF MODERN IRRIGATED AGRICULTURE IN THE SOUTH UKRAINE

Summary

Investigated in the article and analyzes the current state of irrigated agriculture in the South of Ukraine. Proposed innovative trends of modern irrigation farming and new approaches to artificial hydration, planning and operational management of irrigation regimes, by finding new economically and environmentally sound methods of irrigation, optimizing agricultural production technologies crops on irrigated lands.

№ 14 2013, стор. 3 - 6

Кількість переглядів: 1022

Відомості про авторів

С. В. Коковіхін

д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри організації виробництва і агробізнесу, Херсонський державний аграрний університет

S. V. Kokovihin

doctor of agricultural sciences, professor, head of department of production and agribusiness, Kherson State Agrarian University


Н. С. Танклевська

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, Херсонський державний аграрний університет

N. S. Tanklevska

doctor of Economics, Professor, head of department of Finance, Kherson State Agrarian University


Н. В. Кириченко

аспірант, Херсонський державний аграрний університет

N. V. Kirichenko

a graduate student, Kherson State Agrarian University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.