EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, ТЕНДЕНЦІЇ НАРОЩЕННЯ
В. В. Кужель

Назад

УДК: 65.012.265

В. В. Кужель

ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, ТЕНДЕНЦІЇ НАРОЩЕННЯ

Анотація

Досліджено сутність та структуру ресурсного потенціалу підприємств аграрної сфери. Визначено основні чинники, які впливають на стратегію його формування в ринкових умовах. Запропоновано шляхи вдосконалення обгрунтування стратегії ефективного використання ресурсного потенціалу підприємства. Встановлено, що розроблення стратегії розвитку підприємства потребує ресурсного обгрунтування можливостей його подальшого розвитку: оцінювання наявного ресурсного потенціалу та рівня його використання, визначення невикористаних можливостей ресурсного потенціалу, оптимізації складу ресурсів підприємства та джерел їхнього формування; оцінювання ризиків додаткового залучення ресурсів.

V. V. Kuzhel

POTENTIAL AREAS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES: ESSENCE, STRUCTURE, BUILDING TRENDS

Summary

This paper studies the essence and the structure of the resource potential of an enterprise. We have defined the main factors that have an influence on the formation of its strategy in the market conditions. Our findings suggest the ways of improvement of the strategy of effective use of the resource potential of an enterprise. It is set that development of strategy of development of enterprise needs resource ground of possibilities of him subsequent development: evaluation of present resource potential and level of his use, determination of untapped possibilities of resource potential, optimization of composition of resources of enterprise and sources of their forming; evaluation of risks of the additional bringing in of resources.

№ 13 2013, стор. 47 - 50

Кількість переглядів: 924

Відомості про авторів

В. В. Кужель

викладач-методист, Агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва

V. V. Kuzhel

teacher-methodologist, Agricultural College Uman National University of Horticulture

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.