EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ НА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
В. В. Тарасова

Назад

УДК: 31:338.432

В. В. Тарасова

ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ НА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ

Анотація

У статті розглядаються взаємовідносини довкілля і суспільства з використанням основних методів статистики — табличного, графічного паралельних рядів та кореляційного на базі системи інтегральних показників, визначених за методом питомої участі. Виявлена залежність між станом здоров'я населення та станом забруднення атмосферного повітря і водних об'єктів.

V. V. Tarasova

ASSESSING THE IMPACT OF THE ECOLOGICAL STATE OF THE ENVIRONMENT ON HUMAN HEALTH

Summary

The article examines the relationship between environment and society using basic methods of statistics — tabular, graphical, parallel rows and correlation-based system of integrated indicators identified by the method of share participation. The correlation between the health of the population and the state of air and water pollution is found.

№ 13 2013, стор. 3 - 6

Кількість переглядів: 840

Відомості про авторів

В. В. Тарасова

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки природокористування та менеджменту лісового господарства, Житомирський національний агроекологічний університет

V. V. Tarasova

Dr. of Science in Economics, associate professor, professor of environmental economics and management of forestry, Zhytomyr National Agroecological University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.