EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРУКТУРУВАННЯ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ
Р. С. Чорний

Назад

УДК: 332.1

Р. С. Чорний

СТРУКТУРУВАННЯ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ

Анотація

Окреслюються підходи до структурування факторів розвитку трудового потенціалу, які обгрунтовані українськими вченими. Дається оцінка окреслених підходів та аналізуються їх особливості. Встановлено, що множинність наукових поглядів на структуру факторів і особливості їх впливу на формування, збереження й відтворення трудового потенціалу дозволяє отримати нове знання про ретроспективні тенденції розвитку трудового потенціалу та передбачити можливі зміни у протіканні цього процесу в перспективі.

R. S. Chornyi

STRUCTURING FACTORS OF DEVELOPMENT EMPLOYMENT POTENTIAL IN THE DOMESTIC SCIENTIFIC THOUGHT

Summary

Going is outlined near структурування of factors of development of labour potential, that is reasonable the Ukrainian scientists. The estimation of the outlined approaches is given and their features are analysed. It is set that multiplicity of scientific looks to the structure of factors and feature of their influence on forming, maintenance and recreation of labour potential allows to get new knowledge about retrospective progress of labour potential trends and envisage possible changes in flowing of this process in a prospect.

№ 12 2013, стор. 29 - 33

Кількість переглядів: 1008

Відомості про авторів

Р. С. Чорний

к. е. н., доцент, завідувач кафедри загальноекономічних та гуманітарних дисциплін, Нововолинський факультет Тернопільського національного економічного університету

R. S. Chornyi

Ph.D. in Economics, Docent, Head of the Chair of General Business Humanities Sciences, Novovolynsk Department of Ternopol National Economic University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.