EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКОНОМІКИ
Л. С. Ринейська, Ю. О. Легуш

Назад

УДК: 339.1:504

Л. С. Ринейська, Ю. О. Легуш

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Досліджено негативний вплив діяльності людини на навколишнє середовище та проаналізовані різні методи покращення сучасної екології, у тому числі створення екологобезпечної економіки. Вказується на необхідність створення ідеології екологічно свідомого суспільства, яка б стала фундаментом ефективної економічної діяльності людей з урахуванням збереження навколишнього середовища. Акцентується увага на економному використанні природних ресурсів, пропонується екологічно чисті джерела енергії. Аналізується міжнародний досвід інноваційного рішення проблеми очищення атмосфери, використання трансграничних водних ресурсів.

L. S. Ryneyska, Yu. O. Legush

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF MODERN ECOLOGICAL ECONOMY ORGANIZATION

Summary

The negative impact of human activities on the environment is investigated and various methods to improve the modern ecology are analyzed including through the creation of environment-friendly economy. The need is indicated for creating the ideology of the environmentally conscious society which would become the foundation of people's effective economic activity with the environment conservation. Attention is focused on the economic use of natural resources ecologically pure energy sources are offered. The international experience of innovative solution on purifying the atmosphere is analyzed together with the use of transboundary water resources.

№ 11 2013, стор. 61 - 64

Кількість переглядів: 999

Відомості про авторів

Л. С. Ринейська

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

L. S. Ryneyska

candidate of economic sciences, associate professor of department of international economy, Poltava national technical university the name of Yuriy Kondratyuk


Ю. О. Легуш

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Yu. O. Legush

student, Poltava national technical university the name of Yuriy Kondratyuk

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.