EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕКОМПОЗИЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВИ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
А. С. Іванова

Назад

УДК: 005.93

А. С. Іванова

ДЕКОМПОЗИЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВИ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

Анотація

У статті визначається стратегічна значущість технології як базису конкурентних переваг підприємства, у зв'язку з чим розглядається проблема вибору адекватного способу ідентифікації стратегічно значущих технологій підприємства; декомпозицію технологічної структури підприємства пропонується здійснювати у трьох взаємопов'язаних контурах: контурі бізнес-ядра, контурі периферії та контурі перспективи, що дозволяє ідентифікувати технології, які складають основу теперішніх та майбутніх конкурентних переваг підприємства.

A. S. Ivanova

DECOMPOSITION OF THE ENTERPRISE TECHNOLOGICAL STRUCTURE AS BASIS OF COMPETITIVE ADVANTAGES

Summary

In the article the strategic significance of technology as a basis of the enterprise competitive advantages is determined; in this connection the problem of choice of an adequate method of the enterprise strategic significant technologies identification is considered; decomposition of the enterprise technological structure is offered to be carried out in three interconnected circuits: a circuit of core business, circuit of periphery and circuit of prospect that allows to identify the technologies which constitute a basis of the modern and future competitive advantages of the enterprise.

№ 11 2013, стор. 38 - 41

Кількість переглядів: 1001

Відомості про авторів

А. С. Іванова

асистент кафедри стратегії підприємств, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

A. S. Ivanova

assistant strategy's faculty kneu

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.