EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АГРАРНОГО СЕКТОРА У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН
О. А. Гайдай, О. М. Вишневська

Назад

УДК: 338.432.009.12

О. А. Гайдай, О. М. Вишневська

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АГРАРНОГО СЕКТОРА У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

Анотація

У статті розглянуто сутність процесу глобалізації. Проаналізовано світові наслідки глобалізаційних процесів. Визначено залежність між процесами глобалізації та рівнем конкурентоспроможності економіки. Визначено умови зростання конкурентоспроможності сільських територій. Досліджено позиції України за основними світовими індексами. Встановлено конкурентні переваги, які має Україна за умов глобалізації. Розглянуто необхідність підвищення рівня конкурентоспроможності для забезпечення розвитку галузей народного господарства.

A. Gayday, O. Vishnevskaya

THE COMPETITIVENESS OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION CHANGES

Summary

The article deals with the essence of globalization. Analyzed the global effects of globalization. The dependence between the processes of globalization and the level of competitiveness of the economy. The conditions increase the competitiveness of rural areas. Investigated the position of Ukraine in major world indices. Established competitive advantages that Ukraine faces in the conditions of globalization. Consider the need to improve competitiveness for the development of the national economy.

№ 11 2013, стор. 34 - 37

Кількість переглядів: 979

Відомості про авторів

О. А. Гайдай

магістр обліково-фінансового факультету, Миколаївський національний аграрний університет

A. Gayday

master of Finance and accounting faculty


О. М. Вишневська

д. е. н., професор, Миколаївський національний аграрний університет

O. Vishnevskaya

doctor of economic Sciences, Professor Nikolaev state agrarian University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.