EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ЛОЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
І. П. Мігус, С. А. Черненко

Назад

УДК: 331.108.37

І. П. Мігус, С. А. Черненко

ОЦІНКА ЛОЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Досліджено особливості оцінки лояльності персоналу для забезпечення економічної безпеки підприємства. Встановлено основні типи особистостей, що становлять загрозу економічній безпеці підприємства, та здійснено їх класифікацію. Запропоновано основні методи оцінки претендентів при прийомі на роботу. Встановлено основні загрози економічній безпеці суб'єкта господарювання через нелояльну поведінку працівників шляхом виявлення джерела загрози та наслідків їх прояву.

I. P. Mihus, S. A. Chernenko

ASSESSMENT OF PERSONNEL LOYALTY IN PROVIDING ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE

Summary

The features reviews loyalty of staff in ensuring economic security. The basic personality types that threaten the economic security companies and their classification. The basic methods for evaluating applicants for employment. The basic threat to the economic security of the entity through disloyal behavior of employees by identifying the source of the threat and consequences of their manifestation.

№ 11 2013, стор. 24 - 27

Кількість переглядів: 1133

Відомості про авторів

І. П. Мігус

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

I. P. Mihus

Ph.D., Associate Professor, Head of the Management Department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky


С. А. Черненко

аспірант кафедри менеджменту, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

S. A. Chernenko

a graduate student, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.