EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ВІДОБРАЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. В. Назаренко

Назад

УДК: 657:332.334.4:631

О. В. Назаренко

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ВІДОБРАЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Досліджено необхідність та запропоновано внесення змін до концептуальної основи бухгалтерського обліку в аграрному секторі через постановку на облік та відображення в звітності земельних ділянок сільськогосподарського призначення (земельного капіталу). Обгрунтовано, що включення до собівартості сільськогосподарської продукції вартості земельної ділянки дозволить більш повно та об'єктивно, з урахуванням економічної, просторової та екологічної складових сформувати її.

O. V. Nazarenko

CONCEPTUAL FOUNDATIONS TO IMAGE OF LAND RESOURCES IN AGRICULTURAL ENTERPRISES ACCOUNTING

Summary

In the article was investigated and proposed changes in the conceptual foundations of agricultural sector accounting through the recognition and reporting of agricultural land (land capital). It is proved to inclusion in the cost of agricultural production land value will more complete and objectively, taking into account the economic, spatial and environmental components to form it.

№ 11 2013, стор. 7 - 10

Кількість переглядів: 867

Відомості про авторів

О. В. Назаренко

к. е. н., доцент кафедри економічного контролю та аудиту, Сумський національний аграрний університет

O. V. Nazarenko

candidate of sciences, associate professor of economic control and audit Sumy National Agrarian University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.