EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Ю. В. Ушкаренко

Назад

УДК: 332.155:338.439

Ю. В. Ушкаренко

АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Анотація

У відповідності до найважливіших одержуваних ефектів ефективний розвиток харчової промисловості регіону необхідно досліджувати з позицій економічної, соціальної, екологічної ефективності. При цьому повинні враховуватися і обгрунтовуватися ринкові перетворення та пріоритети, в т.ч. регіональні, інституційні, інноваційні, організаційно-управлінські, функціональні. Основою методики забезпечення ефективного розвитку є оцінка передумов, чинників, принципів та закономірностей, які його визначають, а також кількісних критеріїв та показників власне економічної, соціальної та екологічної ефективності.

J. Ushkarenko

ANALYSIS THE SYSTEM OF INDEXES OF SOCIAL AND ECOLOGICAL EFFICIENCY AND DEVELOPMENT OF FOOD INDUSTRY

Summary

In accordance with the major got effects effective development of food industry of region must be investigated from positions of economic, social, ecological efficiency. Thus must be taken into account and grounded market transformations and priorities, including regional, institutional, innovative, organizationally-administrative, functional. Basis of methodology of providing of effective development is an estimation of pre-conditions, factors, principles and conformities to law, which determine him, and also quantitative criteria and indexes, actually economic, social and ecological efficiency.

№ 11 2013, стор. 2 - 6

Кількість переглядів: 692

Відомості про авторів

Ю. В. Ушкаренко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, Херсонський національний технічний університет

J. Ushkarenko

d. e. s., professor, manager of department of economic theory, Kherson national technical university

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.