EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАГОТІВЛІ КОРМІВ НА ОСНОВІ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЦІННОСТІ
О. М. Рибаченко, І. С. Воронецька, О. О. Корнійчук

Назад

УДК: 631.14:636.085

О. М. Рибаченко, І. С. Воронецька, О. О. Корнійчук

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАГОТІВЛІ КОРМІВ НА ОСНОВІ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЦІННОСТІ

Анотація

Викладено методичні підходи до оцінки технологічної та економічної ефективності заготівлі кормів з урахуванням їх енергетичної цінності. Для прикладу застосування запропонованої методики на практиці зроблено технологічну оцінку заготівлі сінажу люцерни і приведено отримані результати до кінцевого економічного ефекту шляхом розрахунку таких показників, як собівартість 1 кг сухої речовини, 1 кормової одиниці, 1 ГДж валової енергії, 1 ГДж обмінної енергії та 1 ГДж чистої енергії лактації у перерахунку на суху речовину. Отримані результати показали практичний зміст запропонованої методики і в такий спосіб довели економічну доцільність використання інноваційних технологій у кормовиробництві.

O. M. Rybachenko, I. S. Voronetska, О. O. Korniychuk

ECONOMIC EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE FEED HARVESTING ON THE BASIS OF THE DEFINITION OF THERE ENERGY VALUE

Summary

The methodical going is expounded near the estimation of technological and economic efficiency of purveyance of forage taking into account their power value. For example the application of the proposed methodology in practice, made the technological assessment the harvesting of the alfalfa haylage and shown results to economic effect through the calculation of the indicators such as the cost of 1 kilo of dry matter, 1 feeding unit and others. The results had shown the practical value of this method and proven economic feasibility of the innovative technologies using in the feed production.

№ 10 2013, стор. 48 - 51

Кількість переглядів: 846

Відомості про авторів

О. М. Рибаченко

к. е. н., с. н. с, завідуюча лабораторії економічних досліджень та маркетингу

O. M. Rybachenko

Ph.D., Senior Scientist, Head of the Laboratory for Economic Research and Marketing, Institute of forage and agricultural skirts Podіllya


І. С. Воронецька

к. е. н, доцент, старший науковий співробітник, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН

I. S. Voronetska

Ph.D., Associate Professor, Senior Fellow, Institute for forage and agricultural skirts Podіllya


О. О. Корнійчук

аспірант, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

О. O. Korniychuk

graduate student, NSC "Institute of Agrarian Economy"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.