EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СПИРТОВОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ПЕРСПЕКТИВА ВПЛИВУ НА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
Н. С. Коткова

Назад

УДК: 330.341.: 664.6

Н. С. Коткова

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СПИРТОВОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ПЕРСПЕКТИВА ВПЛИВУ НА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

Анотація

У статті розглянуто вплив техніко-технологічних факторів на собівартість продукції спиртового виробництва в умовах інноваційного розвитку. Запропоновано напрями зниження собівартості продукції. Інноваційний розвиток має для економіки України відповідне значення. Це пов'язано з необхідністю докорінної перебудови достатньо потужного і одночасно витратного та поки що неефективного виробництва, що дісталося у спадщину від адміністративно-командної системи. Реформування системи управління інноваційною діяльністю підприємств харчової промисловості, зокрема спиртової галузі, може й повинно стати основним чинником їх прискореного розвитку, підвищення конкурентоспроможності та ефективності.

N. S. Kotkovа

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ALCOHOL PRODUCTION AS THE PROSPECT OF IMPACT ON PRODUCTION COSTS

Summary

The paper considers the impact of technical and technological factors on the cost of production of alcohol production in innovation. Directions lowering production costs. Innovative development of Ukraine's economy has a corresponding value. This is due to the need radical overhaul quite powerful and also expensive and yet ineffective production, which got inherited from the administrative-command system. Reforming the system of innovation of the food industry, including alcohol industry can and should be a major factor in their rapid development, competitiveness and efficiency.

№ 10 2013, стор. 43 - 47

Кількість переглядів: 675

Відомості про авторів

Н. С. Коткова

к. е. н., асистент кафедри прикладної економіки, НУХТ

N. S. Kotkovа

Ph.D. in Economics, аssistant Professor of Applied Economics National University of Food Technologies

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.