EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ: ЗАРУБІЖНА ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА
В. Ю. Лисак

Назад

УДК: 331.103.

В. Ю. Лисак

ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ: ЗАРУБІЖНА ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

Анотація

Аналіз системи управління персоналом на вітчизняних переробно-харчових підприємствах свідчить про те, що склалося помітне відставання в методах і формах, які використовуються в роботі з персоналом в розвинених країнах. Ситуація вимагає реального їх оновлення та запровадження іноземних інновацій у цю сферу.

V. Y. Lisak

INNOVATIONS IN A MANAGEMENT A PERSONNEL FOREIGN AND DOMESTIC PRACTICE

Summary

The analysis of the control system by a personnel shows on domestic processing-food enterprises, that noticeable lag in methods and forms which are used in work with a personnel in the developed countries was. Situation, requires real their update and introduction of foreign innovations in this sphere.

№ 9 2013, стор. 55 - 60

Кількість переглядів: 1208

Відомості про авторів

В. Ю. Лисак

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

V. Y. Lisak

k.e.n senior teacher of department of economy of enterprise Kamyanec'-podil'skogo national university of the name of Ivan Ogienka

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.