EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ВИРОБНИЧО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
А. Р. Ванієва

Назад

УДК: 338.43:63

А. Р. Ванієва

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ВИРОБНИЧО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті розглянуті основні кількісні та якісні показники економічної оцінки виробничо-ресурсного потенціалу господарської діяльності. Обгрунтовується важливість прийомів кореляційного аналізу та математичного моделювання для планування та прогнозування ресурсокористування з урахуванням структурних зрушень у господарських процесах.

A. R. Vanieva

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ECONOMIC EVALUATION OF PRODUCTION AND RESOURCE POTENTIAL OF ECONOMICAL ACTIVITY

Summary

The article describes main quantitative and qualitative indicators of economic evaluation of production and resource potential of economical activity. Importance of correlation analysis methods and mathematical modeling for planning and forecasting resource application considering structural changes in economical processes are substantiated.

№ 9 2013, стор. 50 - 53

Кількість переглядів: 933

Відомості про авторів

А. Р. Ванієва

к. е. н., старший викладач кафедри економіки і менеджменту, РВУЗ "Кримський інженерно-педагогічний університет"

A. R. Vanieva

PhD in economics, assistant professor of Economics and Management Department, Republican Higher Educational Institution "Crimean Engineering and Pedagogical University", Simferopol

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.