EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГЕНЕЗИС ЕФЕКТИВНОСТІ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ
Л. М. Кобрин

Назад

УДК: 338.43:330.131.5

Л. М. Кобрин

ГЕНЕЗИС ЕФЕКТИВНОСТІ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

Анотація

У даній статті розглянуто теоретичні підходи до визначення поняття ефективності та економічної ефективності. Проаналізовано переваги і недоліки у їх трактуванні різними вченими. Відповідну увагу приділено розмежуванню суті даних понять.

L. M. Kobryn

GENESIS OF EFFICIENCY AS AN ECONOMIC CATEGORY

Summary

The theoretical approaches to the determination of the notion of efficiency and economic efficiency are considered in the given article. The advantages and disadvantages of their interpretation by different scientists are analyzed. The appropriate attention is devoted to the differentiation of the essence of the given notions.

№ 9 2013, стор. 41 - 43

Кількість переглядів: 982

Відомості про авторів

Л. М. Кобрин

асистент кафедри менеджменту організацій ім. проф. Є. Храпливого, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

L. M. Kobryn

Assistant of the Department of Management of Organizations named after prof. Ye. Khraplyvyi, Lviv National Agrarian University, town of Dubliany

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.