EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ УРОКІВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВЇ КРИЗИ
Т. А. Говорушко, І. П. Ситник, Г. В. Лаврененко

Назад

УДК: 338.124.4:368

Т. А. Говорушко, І. П. Ситник, Г. В. Лаврененко

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ УРОКІВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВЇ КРИЗИ

Анотація

Проаналізовано розвиток ринку страхових послуг в Україні за 2005—2011 рр. Оцінено динаміку основних показників з урахуванням впливу світової фінансової кризи. Визначено перспективи подальшого розвитку страхового ринку.

T. А. Govorushko, I. P. Sytnyk, A. V. Lavrеnenko

PROSPECTS OF INSURANCE BUSINESS DEVELOPMENT UKRAINE WITH LESSONS WORLD FINANCIAL CRISES

Summary

Market of insurance services development is analyzed in Ukraine after 2005—2011 and the dynamics of basic indexes of insurance services is described taking into account influence of world financial crisis. Certainly prospects of subsequent insurance market development.

№ 8 2013, стор. 28 - 31

Кількість переглядів: 1057

Відомості про авторів

Т. А. Говорушко

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій

T. А. Govorushko

professor, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine


І. П. Ситник

к. т. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій

I. P. Sytnyk

Ph. D., National University for Food Technologies, Kyiv, Ukraine


Г. В. Лаврененко

магістрант спеціальності "Фінанси і кредит", Національний університет харчових технологій

A. V. Lavrеnenko

MA National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.