EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ
І. П. Приходько

Назад

УДК: 657

І. П. Приходько

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Анотація

У статті розглядаються організаційні питання фінансового обліку в сільськогосподарських підприємствах, на основі цього запропоновані методичні основи його внутрішньо-управлінської спрямованості.
Методологічне забезпечення організації облікового процесу пропонується здійснювати як в науковому, так і в практичному розрізі. Розглянуті шляхи регулювання обліку і фінансової звітності, шляхи визначення облікової політики сільськогосподарських підприємств та фактори впливу на неї.
Наголошено, що підприємство має право самостійно обирати форму організації бухгалтерського обліку. Доведено, що актуальними формами обліку для підприємств є автоматизована форма.
Визначені шляхи удосконалення всіх складових організаційного процесу, який передбачає вибір і обгрунтування форм організації бухгалтерії, штату облікового апарату, оптимальної форми обліку і вибору облікової політики.

I. P. Prihodko

FINANCIAL ACCOUNTING OF AGRARIAN ENTERPRISES: THEORETICAL FOUNDATIONS OF ORGANIZATION

Summary

The article deals with organizational matters of financial accounting in the agricultural enterprises on the basis of the proposed methodological foundations of internal its orientation. Methodological support of an offer to make the process both in the scientific and practical terms. The ways of regulation of accounting and financial statements by establishing accounting policies of agricultural enterprises and factors affecting it.
Determined that the company has the right to choose the form of accounting. Proved that the relevant forms for registration of enterprises is an automated form. The ways of improving all aspects of the organizational process that involves selection and justification forms of accounting, the state of your system, the optimal form of accounting and accounting policy choice.

№ 8 2013, стор. 2 - 7

Кількість переглядів: 1017

Відомості про авторів

І. П. Приходько

доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

I. P. Prihodko

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.