EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КРЕДИТНІ СПІЛКИ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
Л. М. Крот

Назад

УДК: 336.773

Л. М. Крот

КРЕДИТНІ СПІЛКИ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті проаналізовано діяльність кредитних спілок у напрямі фінансування аграрного сектору економіки, особливу увагу приділено процесу їх генезису. Розглянуто специфіку фінансового механізму функціонування названих установ. Відзначено позитивну роль кооперації в сільському господарстві, подано рекомендації щодо подальшого її розвитку.

L. M. Krot

CREDIT UNIONS AS SOURCE OF FINANCING ENTERPRISES AGRARIAN THE SECTOR OF ECONOMY

Summary

In the article activity of credit unions is analysed in direction of financing agrarian the sector of economy, the special attention is spared the process of their genesis. The specific of financial mechanism of functioning of the adopted establishments is considered. The positive role of co-operation is marked in agriculture, recommendations are given in relation to its subsequent development.

№ 7 2013, стор. 79 - 84

Кількість переглядів: 815

Відомості про авторів

Л. М. Крот

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

L. M. Krot

c.e.s.,associate professor of department of finances and credit Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.