EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ
І. Л. Федун

Назад

УДК: 631.164.23: 330.322: 330.341.1

І. Л. Федун

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Анотація

Розглянуто проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності в агропромисловому виробництві, обгрунтовано напрями його модернізації та удосконалення в умовах кризових деформацій економічного простору.

I. Fedun

INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITY IN AGROINDUSTRIAL PRODACTION

Summary

There leave been considered problems of information and analytical support of innovation and investment activity agroindustrial in production, justified directions of its modernization and improvement in conditions of crisis deformations of economic space.

№ 7 2013, стор. 28 - 35

Кількість переглядів: 871

Відомості про авторів

І. Л. Федун

к. е. н., доцент, доцент кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет

I. Fedun

Candidate of Economic Sciences , Ternopil National Economic University, Ternopil Associate Professor, Taxes and Fiscal Policy Department

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.