EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАСТОСУВАННЯ МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОРМІВ У МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ
І. С. Воронецька, О. М. Рибаченко, О. О. Корнійчук

Назад

УДК: 631.14:636.085:636.22/28

І. С. Воронецька, О. М. Рибаченко, О. О. Корнійчук

ЗАСТОСУВАННЯ МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОРМІВ У МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ

Анотація

Подано результати дослідження щодо застосування маржинального аналізу для оцінки ефективності використання кормів у молочному скотарстві. Запропоновано методичні підходи до розрахунку граничної корисності витрат кормів за їх енергетичною цінністю для визначення беззбиткового рівня виробництва молока та отримання максимальної величини прибутку.

I. S. Voronetska, O. M. Rybachenko, О. O. Korniychuk

АPPLICATION OF THE MARGINAL ANALYSIS FOR THE ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF USE OF FORAGES IN DAIRY CATTLE BREEDING

Summary

Research results are given in relation to application of marginal analysis in the estimation of efficiency of the use of forage in the suckling cattle breeding. The methodical going is offered near the calculation of marginal utility of charges of forage after their power value for determination of break-even level of production of milk and receipt of maximal size of income.

№ 6 2013, стор. 39 - 45

Кількість переглядів: 1064

Відомості про авторів

І. С. Воронецька

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник, Інститут кормів та сільського господарства Поділля

I. S. Voronetska

Ph.D., Associate Professor, Senior Fellow, Institute for forage and agricultural skirts Podillya


О. М. Рибаченко

к. е. н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії економічних досліджень та маркетингу, Інститут кормів та сільського господарства Поділля

O. M. Rybachenko

Ph.D., Senior Scientist, Head of the Laboratory for Economic Research and Marketing, Institute of forage and agricultural skirts Podillya


О. О. Корнійчук

аспірант, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

О. O. Korniychuk

graduate student, NSC "Institute of Agrarian Economy"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.