EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕІНЖИНІРИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
С. В. Грибан, Г. В. Осовська

Назад

УДК: 330.33012

С. В. Грибан, Г. В. Осовська

РЕІНЖИНІРИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

У даній статті розкривається об"єктивність цінності реінжинірингу як інструменту антикризового управління, встановлюється сутність реінжинірингу. Визначено місце реінжинірингу серед інших організаційних змін, засади виникнення реінжинірингу, умови для застосування реінжинірингу бізнес-процесів. Проведено аналіз між концепціями: безперервного покращення процесів та реінжинірингом бізнес-процесів. Побудована концептуальна модель реінжинірингу та оцінена роль людського капіталу в компаніях.

The article reveals the objectivity of the values of re-engineering as a tool of anti-crisis management, sets the essence of re-engineering. The place of re-engineering between other institutional changes, the fundamentals of re-engineering, the conditions for the using of reengineering of businessprocessesare defined. The article gives the analysis of the conceptions of the Continuous Process Improvement and Business Process Reengineering. The conceptual model of the re-engineering was built and the role of human capital in companies was valued.

№ 24 2012, стор. 40 - 45

Кількість переглядів: 1074

Відомості про авторів

С. В. Грибан

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет


Г. В. Осовська

к. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.