EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ БРЕНДА ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В. Ф. Оберемчук

Назад

УДК: 658.71

В. Ф. Оберемчук

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ БРЕНДА ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питань формування і реалізації ефективних бренд-стратегій в умовах динамічного зовнішнього середовища. В статті здійснена класифікація брендів, визначено місце стратегії розвитку брендів у системі стратегій підприємства, запропоновано матрицю прийняття рішень щодо вибору базової стратегії бренда та модель формування стратегії розвитку бренда і планування заходів її реалізації.

This article is devoted to analysis of issues of formation and implementation of effective brand strategies in the dynamic business environment. The author offers brands classification, determines place of brand strategy in the system of enterprises strategy, offers matrix of making decisions as to choice of basic brand strategy and determines model of its formation and implementation.

№ 18 2012, стор. 17 - 21

Кількість переглядів: 1097

Відомості про авторів

В. Ф. Оберемчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри стратегії підприємств, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.