EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНІВ
С. О. Тульчинська

Назад

УДК: 330.341.1

С. О. Тульчинська

ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНІВ

Анотація

У статті доводиться, що становлення економіки знань нерозривно пов"язане з формуванням, генерацією, освоєнням знань та дифузією інновацій, у зв"язку з чим набуває актуальності розвиток інтелектуально-інноваційної системи регіонів. Визначено, що недоліком існуючих підходів до визначення регіональної інноваційної системи є невраховування інтелектуальної складової, яка є ключовим елементом кожної її підсистеми, з врахуванням чого запропоновано введення поняття "інтелектуально-інноваційна система регіонів" та запропоновано принципи її розвитку.

The becoming an economy of knowledges is indissolubly related to forming, generation, mastering of knowledges and diffusion of innovations is analyzed in the article. In this case development of the intellectually innovative system of regions acquires actuality. The lack of the existent principles determination of the regional innovative system, there is an unaccount of intellectual constituent which is the key element of every its subsystem. Introduction of concept the "intellectually innovative system of regions" and principles of its development are offered.

№ 16 2012, стор. 28 - 31

Кількість переглядів: 1010

Відомості про авторів

С. О. Тульчинська

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України "КПІ"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.